• La indústria 4.0

   • La indústria 4.0 és una tendència de la producció industrial basada en l'aplicació de tecnologies digitals avançades i l'automatització de processos. Aquestes tecnologies han estat dissenyades per millorar l'eficiència, flexibilitat i personalització de la producció industrial. Algunes de les tecnologies més importants de la Indústria 4.0 inclouen la Internet de les coses, la computació al núvol, el big data, la intel·ligència artificial, la robòtica avançada, la realitat augmentada i virtual, la fabricació additiva, els sistemes ciberfísics, els sistemes de visualització i simulació en temps real i el blockchain.

   • Les empreses catalanes han demostrat una gran capacitat d' adaptació i innovació que els permetrà aprofitar les oportunitats que ofereix la transformació digital per millorar la seva eficiència reduir costos i millorar la seva capacitat de producció. 

   • Tipus de projectes

    • Internet de les coses (IoT) és una tecnologia que permet la comunicació entre dispositius i sistemes mitjançant sensors i connexions a Internet. La IoT permet la recopilació i l'anàlisi de dades en temps real, cosa que permet a les empreses prendre decisions més informades i millorar l'eficiència dels processos de producció. La computació al núvol permet a les empreses emmagatzemar, processar i compartir grans quantitats de dades i aplicacions en línia. Això permet més flexibilitat i escalabilitat en la gestió de la producció industrial.

    • La intel·ligència artificial (IA) i la robòtica avançada també són tecnologies clau a la Indústria 4.0. La IA pot millorar la presa de decisions en temps real i analitzar grans quantitats de dades, mentre que la robòtica avançada permet l'automatització de processos de producció i la fabricació personalitzada. La realitat augmentada i virtual també és una tecnologia important que permet a les empreses visualitzar i simular processos de producció en temps real, cosa que ajuda a reduir errors i millorar l'eficiència. 

    • La computació al núvol és una tecnologia clau a la Indústria 4.0 que permet a les empreses emmagatzemar, processar i compartir grans quantitats de dades i aplicacions en línia. En comptes d'emmagatzemar les dades en servidors locals, la computació al núvol permet accedir a les dades i aplicacions a través d'Internet. 

     ​A més, la computació al núvol permet la col·laboració en línia i la gestió de projectes a través de diferents ubicacions geogràfiques.